INFO TAVLER

Send billede og beskrivelse til skilt@sommersted.dk

Alt hvad der er af forenings aktiviteter og andre arrangementer af almen interesse, kan få opslag på info-tavlerne ved byskiltene.