AFLYST – GENERALFORSAMLING

Sommersted Borgerforening aflyser hermed den varslede generalforsamling – ny dato tilgår når situationen omkring COVID19 er normaliseret i Danmark

 

Sommersted Borgerforening

indkalder til

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 1900

i Banehuset i Sommersted.

Dagsorden ifølge vedtægterne – kan ses på www.sommersted.dk

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.