GENERALFORSAMLING

SOMMERSTED
BORGERFORENING
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.00
i Sommersted Hallens lokale
Dagsorden ifølge vedtægterne –
kan ses på www.sommersted.dk
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.