Generalforsamling Sommersted Vandværk

SOMMERSTED VANDVÆRK a.m.b.a

afholder ordinær

 

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d 25 maj 2021 kl. 1900.

i Elmegaards forsamlingshus.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde

senest 8 dage før.

 

OBS på Corona regler.

Er fremmødet støre end reglerne tillader, udsættes mødet!

Der serveres ikke mad efter møder.

 

Bestyrelsen