BORGERBUDGETTERING

Borgermøde om Borgerbudgettering 2021/2022.
Mød op med dine gode ideer til nye tiltag i vores lokalområde – lav en detaljeret beskrivelse og et budget – så kan det være, at der kan bevilges midler til dit/Jeres projekt.