Information fra Sommersted Vest Vandværk til forbruger

Til alle forbrugere på Sommersted Vest Vandværk

 

  • Alle forbrugere får i øjeblikket vand fra Sommersted Øst Vandværk.
  • Årsagen er, at der er fundet en mindre overskridelse for et sprøjtemiddel, i vandet fra Sommersted Vest Vandværk.
  • Vi vil hurtigst muligt sikre alle forbrugere godkendt drikkevandskvalitet, derfor har vi mandag aften koblet op på Sommersted Øst Vandværk, hvor værdierne er overholdt.

 

I vandet fra Sommersted Vest Vandværk er der desværre fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon over grænseværdien. Vandet må ikke indeholde mere end 0,1 mikrogram/liter af stoffet.

Vi har mandag aften modtaget resultatet af en prøve fra Sommersted Vest Vandværk, hvor der er målt 0,18 mikrogram/liter i drikkevandet.

  • Vi vil nu undersøge begge boringer på Sommersted Vest Vandværk og få undersøgt problemet nærmere og hvad vi eventuelt kan gøre.
  • Vi er i kontakt med Haderslev Kommune om overskridelsen og arbejder på at finde en permanent løsning.

 

Pesticidet har været brugt ved roerdyrkning og må ikke bruges mere i Danmark siden 1997. Det er det nye pesticid, som der skal undersøges for nu (nr. 37 på listen). Vandet bliver kontrolleret for 37 forskellige pesticider og rester heraf (nedbrydningsprodukter).

 

Miljøstyrelsen oplyser, at den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet i drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

 

Hvis du ønsker at være hurtigt informeret, kan du sende din mailadresse til os og vi sætter dig på vores mailliste.

 

Med venlig hilsen

Sommersted Vest Vandværk

Formand: Flemming Petersen

Telefonnr.: 2292 6300

Mailadresse: fbp@petzen.dk