Vigtig info-Vandværk lukkes

Sommersted Vandværk skal fra mandag d 20/4 arbejde på vandledningerne ved Bakkevej/Akmajvej.

Det er derfor nødvendig at lukke for vandet i området mellem Engvej og Åbjergvej i ca. 1½ time. i tidsrummet 1200 til 1630.

Afsluttes arbejdet ikke mandag, fortsættes arbejdet tirsdag.