Sommersted Vest

SOMMERSTED VEST VAND – DET ER KLART!

– velkommen til Sommersted Vest vandværk

Det nuværende vandværk er bygget i 1998. Samme år blev det gamle værk fra 1934 revet ned kun boringerne er de samme som før. Andelsselskabet Sommersted  Stations Vandværk blev stiftet den 9. august 1934. Initiativtagerne og værkets første bestyrelse var Læge Rasmussen, Købmand Jørgen Hesselberg, Købmand Chr. Petersen og  Overportør C. Sørensen. De gamle protokoller opbevares på værkets kontor og interesserede kan få dem at se ved henvendelse til bestyrelsen.

sommersted_vest

Vand Analyse / Rentvands afgang

Vand Analyse / Ledningsnet

Beredskabsplan

Vedtægter

Haderslev kommunes normalregulativ for private almene vandforsyninger kan HER (åbner i nyt faneblad)