Køreplan og dagsorden for sammenlægning

Køreplan og dagsorden for sammenlægning af

Sommersted Vest Vandværk og Sommersted Øst Vandværk

 

 1. Der indkaldes til en fælles ekstraordinære generalforsamling med følgende dagsorden.
 • Valg af dirigent.
 • Orientering om sammenlægnings aftale.
 • Skriftlig afstemning om godkendelse af sammenlægningsaftale. (afstemningen opdeles for henholdsvis Vest og Øst). Er man ejer af ejendomme i begge områder har hvert medlem 1 stemme i hvert område. Kan sammenlægningsaftalen godkendes, fortsætter den ekstraordinære generalforsamling.
 • Vedtægter for Sommersted Vandværk fremlægges til godkendelse. Vedtægterne skal godkendes med 2/3 flertal af samtlige medlemmer. Er der ikke tilstrækkelig fremmøde, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling og de sidste punkter på dagsordenen udgår.
 • Buget for 2019 fremlægges til godkendelse.
 • Buget for 2020 fremlægges til godkendelse.
 • Takstblad for 2020 fremlægges til godkendelse
 • Eventuelt
 1. Ved for få fremmødte til første ekstraordinær generalforsamling indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.
 • Valg af dirigent.
 • Vedtægter for Sommersted Vandværk fremlægges til godkendelse. Vedtægterne skal godkendes med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
 • Buget for 2019 fremlægges til godkendelse.
 • Buget for 2020 fremlægges til godkendelse.
 • Takstblad for 2020 fremlægges til godkendelse