Ordinær generalforsamling Sommersted Vest Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær general forsamling for

Sommersted Vest Vandværk

Onsdag den 27 marts 2019 kl. 19.00

Sted: Elmegården Damager 7, 6560 Sommersted

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning for 2018.
  3. Regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse.
  4. Budget / Investering for år 2019 fremlægges til godkendelse,
  • Herunder fastsættelse af takster.
  1. Sammenlægning med Sommersted Øst.
  2. Indkomne forslag:
  3. Valg

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Peter Lund ( Ønsker genvalg )

Tina Rafn ( ønsker ikke genvalg )

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen på valg: Henrik Petersen

Valg af 2 revisorer på valg: Jacob Bruhn og Ivar Dahl

Valg af 1 revisorsuppleant på valg: Anita Jensen

  1. Eventuelt
  2. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollen.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 19 marts 2019 og skal sendes til fbp@petzen.dk