GENERALFORSAMLING Akutbilens Venner

Akutbilens Venner afholder

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 1900

På Sommersted brandstation.

Dagsorden ifølge vedtægterne – kan ses på www.akutbilensvenner.dk

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.

Formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg Mads Skau kommer og fortæller om hans syn på vores lokale akutbil og om vigtigheden af hurtig hjælp.