Generalforsamling i Sommersted Vest Vandværk d. 22. marts 2018

Sommersted Vest Vandværk afholder generalforsamling d. 22. marts 2018 kl. 1900 på Elmegaarden – se indkaldelse her