Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
ved Sommersted borgerforening
d. 3. april kl. 1900
Sommersted hallen´s cafeteria Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted

På den ekstraordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af: a: bestyrelsesmedlemmer
b: 2 suppleanter
– Vælges for l år ad gangen
c: 2 bilagskontrollanter
– Vælges for 2 år ad gangen
d: l bilagskontrollant suppleant.
– Vælges for l år ad gangen
3. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen