Borgerforeningens Generalforsamling 2018

Sommersteds Borgerforeningens Generalforsamling d. 8 Marts 2018 kl 19:30 i Idrætshallen :
Det er rigtig, at der snart igen skal være Generalforsamling i Borgerforeningen, og vi vil gerne opfordre folk til at møde op. For det er borgerforeningen, der muliggør mange af de arbejdsgrupper og initiativer, som der foregår i Sommersted.
Lige fra Borger budgettering, hvor penge, som Haderslev Kommune har bevilliget til Sommersted, kan fordeles til forskellige projekter – som: ”Pæn by i Sommersted” – ”Julebelysning” – ”Landsbypedel” – ”Legepladsen på Hyldevænget” – samt ”Nye Info tavler i Sommersted”, som dog er en udfordring at få sat i gang grundet omkostningerne til sådanne Info tavler.
Borgerforeningen har CVR nr og regnskab som muliggør, at vi kan modtage midler fra fonde eller Haderslev kommune, uden at de forskellige initiativgrupper i Sommersted belastes af tung administration.
Alligevel er der brug for, at vi i Sommersted betaler vores kontingent til Borgerforeningen både for at kunne støtte forskellige projekter som Sct. Hans bål og morgenbord under Sommer sjov i Sommersted samt initiativer, som gør Sommersted til et bedre lokalsamfund at bo i.
Derfor har vi også fået nyt Mobil Pay nr, så der kan indbetales og udbetales under :”10724”(erhvervs nr)
Så kom og gør Sommersted til et endnu bedre sted at bo, ved at møde op til generalforsamlingen d. 8 marts Det er Annemette Nielsen, Anders Mølbak Jensen og Erik Jakobsen, der stiller op til valg til bestyrelsen.
Men er der en, der har lyst til at hjælpe med til promovere Sommersted med billeder, Facebook og Sommersteds hjemmeside, vil det være en stor hjælp.
Med venlige hilsner
Borgerforeningens bestyrelse