BORGERBUDGETTERING

Så er det tid til borgermøde om Borgerbudgettering 2022/2023.
For det ikke skal kollidere med Sommersjov aktiviteter, er det oprindelige møde d. 13. juni ændret til denne dato, og der afholdes kun et møde.
Mød op med dine gode ideer til nye tiltag i vores lokalområde – lav en beskrivelse og et budget – så kan det være, at der kan bevilges midler til dit/Jeres projekt.